Krwinka
Przekaż 1 %

Fundacja Krwinka na XIV-tym Forum Organizacji Pacjentów

« Przejdź do listy aktualności

Jak organizacje, chroniące pacjentów onkologicznych mogą aktywnie współtworzyć polski system ochrony zdrowia? Rozmawiają o tym uczestnicy XIV-go Forum Organizacji Pacjentów, które w dniach 7-8.02.2020 odbywa się w Warszawie. W spotkaniu, zorganizowanym przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, biorą udział przedstawiciele Fundacji Krwinka.


"My jako organizacje pomocowe możemy, a wręcz powinniśmy decydować o kształcie procesu leczniczego uczestników systemu ochrony zdrowia w Polsce" - mówi Elżbieta Budny, Prezes Zarządu Krwinki, która wraz z dyrektorem Remigiuszem Mielczarkiem reprezentuje Fundację na tegorocznym Forum Organizacji Pacjentów - "Krwinka, której celem jest wszechstronna pomoc dzieciom onkologicznie chorym, utrzymuje stały kontakt z innymi organizacjami pomocowymi i biorąc udział w spotkaniach tego sektora zabiera głos w dyskusjach systemowych. "

Celem Krwinki jest bowiem ciągła poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych, w tym dzieci, leczonych w obrębie krajowego systemu zdrowotnego.


Gośćmi XIV-go Forum Organizacji Pacjentów są nie tylko przedstawiciele sektora OPP, ale też zaproszeni decydenci, wśród nich Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Prezes NFZ Adam Niedzielski oraz Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. W cyklu wystąpień i dyskusji strony przedstawiać będą nowe pomysły na rozwiązania systemowe, dążące do poprawy sytuacji pacjentów, oraz oddziałujące na kształtowanie polityki prozdrowotnej państwa.

Partnerzy / Wspierają nas
Sponsorzy
strony internetowe Łódź
strony internetowe Łódź

Program e-pity Copyright 2019-2020 e-file sp. z o.o. sp. k.