szpik, dawca szpiku, fundacja, procent podatku

Najczęściej zadawane pytania »


Autorem programu jest Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”. Program ten ma zasięg ogólnopolski i polega na organizowaniu cyklicznych akcji w różnych regionach kraju. Celem projektu jest powiększanie zasobów osobowych Rejestru Dawców Szpiku (wykonywanie badań genetycznych u pozyskiwanych potencjalnych dawców), a w konsekwencji zwiększanie szans na wyleczenie wielu chorych na raka.


CZYM JEST PRZESZCZEP?

Przeszczep szpiku jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych, w szczególności białaczek, dającą najwyższy współczynnik wyleczeń - pięć razy wyższy niż w przypadku leczenia inną metodą (radio lub chemioterapią). W wielu przypadkach (oporność na chemioterapię, wznowa choroby) jedynym sposobem na ocalenie życia.

CZYM JEST REJESTR DAWCÓW?

Rejestr honorowych dawców szpiku zawiera dane osobowe wraz z wynikami badań genetycznych potencjalnych dawców. Zasoby polskich rejestrów znajdują się w światowej bazie komputerowej Bone Marrow Donor Worldwide - BMDW w Holandii.

DLACZEGO POTRZEBA NOWYCH DAWCÓW?

Jedynie dla 25-30% chorych znajduje się dawcę rodzinnego. W pozostałych przypadkach poszukuje się dawcy niespokrewnionego. Istnienie dwóch obcych osób o identycznych kombinacjach antygenów HLA waha się między 1:100 a 1:1 000 000. Najtrudniejszy jest dobór dawców dla chorych z rzadkimi układami antygenów HLA. Dzięki pozyskaniu dużej liczby potencjalnych dawców szpiku zwiększa się prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego antygenowo dawcy i wykonania przeszczepu ratującego życie.

CZY KAŻDY CZŁOWIEK MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU?

Każdy pełnoletni, zdrowy tj. nie obciążony chorobami genetycznymi, dziedzicznymi i przewlekłymi człowiek, może zostać dawcą szpiku. Preferowani są ludzie młodzi - najlepiej między 18 a 30 rokiem życia, gdyż od momentu zamieszczenia potencjalnego dawcy w rejestrze do chwili oddania szpiku (tylko do 50 roku życia) może upłynąć długi okres czasu: 5, 10, czy nawet 15 lat. Decyzja zostania honorowym dawcą musi być w pełni świadoma i przemyślana, bo jest podjęta na wiele lat. Zdrowie, młodość i wola niesienia pomocy - to czynniki niezbędne, aby zostać potencjalnym dawcą szpiku.

Dawstwo wykluczają:

 • choroba serca, reumatyzm, nadciśnienie,
 • hemofilia i inne choroby krwi,
 • epilepsja i inne choroby neurologiczne,
 • anemia,
 • choroby nerek i układu moczowego,
 • cukrzyca,
 • malaria i inne choroby tropikalne,
 • syfilis,
 • gruźlica,
 • choroba autoimmunologiczna, sarkoidoza,
 • choroba Creutzfelda-Jacoba u dawcy lub w rodzinie,
 • choroba nowotworowa,
 • zapalenie wątroby hepatitis,
 • AIDS.

JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA DAWCY SZPIKU ?

Po dokonaniu niezbędnych formalności, służby medyczne pobiorą od ochotników 10 ml krwi (podobnie, jak przy wykonywaniu podstawowych badań morfologicznych) w celu oznaczenia antygenów zgodności tkankowej (transplantacyjnych), tzw.: antygenów HLA klasy I i klasy II. Badania wykonywane są w specjalistycznym laboratorium. Następnie wyniki badań wraz z danymi dawców umieszczane są w rejestrze i udostępniane całemu światu.

KIEDY DAWCA MOŻE BYĆ POPROSZONY O ODDANIE SZPIKU?

Dawca umieszczony w rejestrze zostaje zaproszony do oddania szpiku wówczas, gdy jego antygeny są zbieżne z antygenami biorcy - chorego. Może zdarzyć się również sytuacja, że honorowy dawca w ciągu swojego życia nigdy nie zostanie poproszony o oddanie szpiku, bo jego kombinacje antygenów nie będą zgodne z poszukiwanymi.

GDZIE I JAK POBIERANY JEST SZPIK?

Szpik pobierany jest od dawcy w specjalistycznej klinice, która znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Istnieją dwie metody pobierania szpiku: w znieczuleniu ogólnym poprzez nakłucia talerzy biodrowych lub z krwi obwodowej przy użyciu urządzenia o nazwie separator.Termin pobrania zsynchronizowany jest z przygotowywaniem pacjenta do transplantacji. Szpik dostarczany jest do Kliniki Transplantacyjnej przez specjalnego kuriera i podawany pacjentowi drogą kroplówki.

CZY DAWCA PONOSI RYZYKO?

Oddanie szpiku dla zdrowego dawcy nie wiąże się z praktycznie żadnym ryzykiem. Całkowita regeneracja szpiku awcy następuje zwykle po 3-4 tygodniach. Po pobraniu szpiku wykonuje się badania kontrolne stanu zdrowia dawcy.

CZY KANDYDAT NA DAWCĘ PŁACI ZA SWOJE BADANIA?

Nie! Kandydat na dawcę nie ponosi żadnych kosztów, tj. ani kosztów wykonania badań, ani kosztów umieszczenia go w rejestrze, ani kosztów związanych z pobraniem szpiku.

JAK BĘDĄ PRZEBIEGAĆ DALSZE EDYCJE PROGRAMU „DAWCA SZPIKU”?

Kolejne edycje Programu „Dawca Szpiku” realizowane będą cyklicznie, na terenie całej Polski, gdyż w każdym regionie są zróżnicowane genetycznie populacje stanowiące o różnorodności występowania kombinacji antygenów HLA. Objęcie badaniami terenu całego kraju daje szansę na dobór większej ilości dawców z całkowicie zbieżnymi antygenami HLA. Informacje o kolejnych akcjach Programu „Dawca Szpiku” będą nagłaśniane za pośrednictwem mediów, a także umieszczane na stronie internetowej www.krwinka.org, gdzie znajdują się również wiadomości na temat Fundacji „Krwinka”.

MOŻESZ POMÓC CHORYM W INNY SPOSÓB!

Jeśli z różnych względów nie możesz zostać dawcą szpiku, wesprzyj finansowo badania innych - koszt wpisania jednego dawcy do rejestru wynosi 250 euro. Istnieje możliwość wsparcia poprzez wpłatę darowizny i 1% podatku. W ten sposób przyczynisz się do powiększenia zasobów rejestru dawców, a tym samym dasz szansę na ocalenie ludzkiego życia.

noflash
Fundacja „Krwinka” 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9
Nr konta: 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262,   KRS: 0000 165 702
  Hosted by: No problem
Pozycjonowanie stron zapewnia naszej fundacji firma Top Solutions