Krwinka
Przekaż 1 %

Działalność

Celem działalności fundacji jest:

 • wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobami nowotworowymi i hematologicznymi oraz wspieranie ich rodzin, m.in. poprzez:
  • indywidualną pomoc dzieciom, w tym: zaspokajanie pilnych potrzeb związanych z chorobą,
  • finansowanie (lub refundacja) leczenia i rehabilitacji,
  • finansowanie (lub refundacja) pobytu w szpitalu rodziców opiekujących się dziećmi hospitalizowanymi (noclegi)-w przypadkach uzasadnionych,
  • wypełnienie dzieciom hospitalizowanym czasu wolnego od zabiegów terapii nowotworowej,
  • integracja dzieci chorych ze zdrowymi, organizowanie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych;
 • poprawa warunków hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi:
  • finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji,
  • modernizacja oddziałów onkologii dziecięcej,
 • działalność propagatorska i informacyjna w zakresie chorób nowotworowych i dawstwa szpiku:
  • edukacja społeczeństwa w zakresie dawstwa szpiku kostnego,
  • zachęcanie do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku,
 • wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji poprzez działania artystyczne,
 • integracja dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej w wyniku choroby nowotworowej i hematologicznej:
  • organizacja corocznych „Zjazdów Pacjentów Wyleczonych oraz w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej”,
  • organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno – rozrywkowym dla dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów np. „Dzień Dziecka z KRWINKĄ”,
 • działalność charytatywna: aukcje, koncerty, akcje m.in. o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
 • współpraca z zagranicznymi ośrodkami medycznymi i naukowymi w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.
Partnerzy / Wspierają nas
Sponsorzy
strony internetowe Łódź
strony internetowe Łódź

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k. lub Program e-pity by e-file