szpik, dawca szpiku, fundacja, procent podatku

Zostań dawcą szpiku »

PROGRAM „DAWCA SZPIKU”


Autorem programu „Dawca Szpiku” jest Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”. Program ten ma zasięg ogólnopolski i polega na organizowaniu cyklicznych akcji w różnych regionach kraju. Celem projektu jest powiększanie zasobów Rejestru Dawców Szpiku, a w konsekwencji zwiększanie szans na wyleczenie wielu chorych na raka. Informacje dla dawców »

Cele programu:

  • edukacja społeczeństwa w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku, zawarta w akcjach informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa),
  • zachęcenie społeczeństwa do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku kostnego,
  • współpraca przy organizacji rekrutacji dawców połączona ze szkoleniem uzupełniającym wiedzę w zakresie dawstwa szpiku,
  • finansowanie kosztów oznaczenia antygenów zgodności tkankowej HLA. Koszt wpisania jednego dawcy do rejestru wynosi 250 euro,
  • powiększanie polskich zasobów osobowych Rejestru Dawców Szpiku w światowej bazie dawców szpiku,
  • pozyskanie funduszy na pokrycie kosztów doboru dawców niespokrewnionych dla dzieci wymagających przeszczepu szpiku,


Przy realizacji programu „Dawca Szpiku” Fundacja „Krwinka” współpracuje z wybranym, polskim Ośrodkiem Dawców Szpiku, który posiada zezwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie testowania, przechowywania i dystrybucji próbek do badań (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12 marca 2010 r., Dz. U. z dn. 6 kwietnia 2010 r. nr 54, poz. 330) oraz lekarzami klinik onkologicznych na terenie kraju.

JAK ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU?

Wszystkich młodych (18-35 lat), zdrowych ludzi, którzy chcą zostać honorowymi dawcami szpiku - i być może uratować w ten sposób komuś życie - zapraszamy do udziału w jednej z edycji realizowanego przez nas Programu "Dawca Szpiku". Nie prowadzimy indywidualnego naboru dawców. Każdy, kto chce wziąć udział w Programie, musi przybyć w oznaczonym terminie na miejsce finału akcji i tam oddać krew do badań genetycznych. Informacje o rozpoczęciu kolejnych akcji będą się ukazywały w aktualnościach.

DLACZEGO WATRO ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU?

Przeszczep szpiku jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, np. białaczek. Preferowany jest tzw. allogeniczny przeszczep szpiku, w którym szpik pochodzi od innej osoby - dawcy spokrewnionego (najczęściej rodzeństwo) lub niespokrewnionego. Jedynie dla 25-30% chorych znajduje się dawcę rodzinnego. W pozostałych przypadkach poszukuje się dawcy niespokrewnionego. Dawca i biorca szpiku dobierani są na podstawie porównania antygenów zgodności tkankowej. Szansa na istnienie 2 osób o identycznych kombinacjach antygenów HLA waha się między 1:100 a 1:1 000 000. Najłatwiej dobrać dawcę dla Polaka szukając go na obszarze Polski - we własnej populacji występuje największa zbieżność genetyczna. Jednak mała liczebność polskich dawców – ok. 20 000 – bardzo utrudnia procedurę doboru, czyniąc ją nawet niemożliwą. Wówczas przeszukuje się rejestry zagraniczne (ok. 10 mln. dawców). Wydłuża to okres oczekiwania na wykonanie przeszczepu, a także ogromnie podwyższa koszt przeszczepu. Tymczasem dla tych, dla których ta metoda leczenia jest jedyną na uratowanie życia, konieczne jest jak najszybsze wykonanie zabiegu.

Odpowiednia liczebność polskich rejestrów zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego antygenowo dawcy i wykonania przeszczepu. Dlatego tak ważna jest jego ciągła rozbudowa.

NA CZYM POLEGA DAWSTWO SZPIKU?

U potencjalnego dawcy szpiku wykonuje się bardzo kosztowne dwa rodzaje oznaczeń antygenów zgodności tkankowej (transplantacyjnych), tzw. antygenów HLA klasy I i klasy II. Wyniki tych badań wraz z danymi osobowymi dawcy umieszczane zostają w Rejestrze i na ich podstawie prowadzone są poszukiwania dawcy. Jedna lub kilka osób wyłonionych w trakcie przeszukiwania Rejestrów, poddawane są ostatecznemu doborowi - badaniu na tzw. wysokim stopniu rozdzielczości. Jego koszt wynosi 5000 zł. Liczba dawców, jaką należy przebadać do doboru ostatecznego uzależniona jest od antygenów HLA pacjenta. Rzadkie antygeny lub rzadkie układy nawet częstych antygenów wymagają przebadania większej liczby dawców, co znacznie podraża koszty doboru. Ministerstwo Zdrowia finansuje badania dawców szpiku dla jednego chorego w wys. 20 000 zł. Z tej kwoty można pokryć badania 3 dawców i chorego. Koszt wykonania większej liczby badań musi być uzupełniony ze środków własnych pacjenta / fundacji.

Szpik pobierany jest od dawcy w specjalistycznej klinice, która znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Termin pobrania zsynchronizowany jest z przygotowywaniem pacjenta do transplantacji. Szpik dostarczany jest do Kliniki Transplantacyjnej przez specjalnego kuriera i podawany pacjentowi drogą kroplówki. Całkowita regeneracja dawcy następuje zwykle po 3-4 tygodniach.

NA CZYM POLEGA PROGRAM „DAWCA SZPIKU”?

Realizacja programu „Dawca szpiku” polega na przeprowadzaniu jego edycji kolejno w poszczególnych regionach kraju ze względu na zróżnicowanie genetyczne wewnątrz populacji, stanowiące o różnorodności występowania kombinacji antygenów HLA. Dają one szanse na dobór większej ilości dawców z całkowicie zbieżnymi antygenami HLA.

Każda edycja rozpoczyna się miesięczną kampanią edukacyjno – informacyjną, która ma na celu zaznajomienie społeczeństwa z problematyką chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku. Dzięki współpracy z lokalną telewizją, radiem i prasą wiedza ta przekazywana jest bezpośrednio do domów ludzi. Zaproszenie do współpracy lekarzy onkologów zapewnia wysoki poziom i wiarygodność przekazu. Rozpowszechniane są wydawnictwa edukacyjno – informacyjne (ulotki, plakaty). W ten sposób ugruntowujemy wiedzę, a przede wszystkim eliminujemy mityczne wyobrażenia na temat dawstwa szpiku.

Kolejnym etapem jest zorganizowanie spotkania wszystkich zainteresowanych anonimowym, honorowym dawstwem szpiku, podczas którego odbywa się pogadanka z udziałem medycznych autorytetów, uzupełniająca wiedzę zebranych, po czym następuje projekcja filmu przedstawiającego sposoby pobierania szpiku. Wszyscy, którzy zdecydują się na zostanie potencjalnym dawcą szpiku, wypełniają specjalne ankiety i otrzymują probówkę, z którą udają się do punktu pobrań krwi. Krew pobierana jest z żyły tak, jak przy morfologii, w ilości 10 ml. Następnie próbki krwi przekazywane są do laboratorium molekularnego w celu wykonania badań genetycznych określających antygeny HLA. Próbki te przechowywane są w stanie zamrożenia, a dane osobowe dawców wraz z wynikami badań umieszczone zostają w Rejestrze Dawców Szpiku. Od tego momentu każdy potencjalny dawca może być poproszony o oddanie szpiku. Badania finansuje Fundacja „Krwinka”.

Kolejne edycje programu odbędą się według powyższego scenariusza. Ich ilość - w następstwie ilość dawców zamieszczonych w Rejestrze - zależna jest od wielkości pozyskiwanych funduszy na badania.

Zobacz w „Naszych Akcjach” opisy kolejnych edycji programu „Dawca Szpiku” »

noflash
Fundacja „Krwinka” 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9
Nr konta: 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262,   KRS: 0000 165 702
  Hosted by: No problem
Pozycjonowanie stron zapewnia naszej fundacji firma Top Solutions