Kontakt

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”
90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9


tel. 42 661 80 52

tel./fax 42 682 60 40

fundacja@krwinka.pl

NIP: 729 – 17 – 34 – 146; REGON: 471279394

KRS: 0000 165702  (Krajowy Rejestr Sądowy)

 

Konta bankowe:

PKO BP nr: 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262 - konto główne w PLN na wpłaty darowizn

PEKAO S.A. nr: 89 1240 5527 1111 0010 7420 6482

mBank nr: 87 1140 2004 0000 3702 3632 3919

 

Konta bankowe walutowe:

USD: PEKAO S.A. nr: 21 1240 5527 1787 0010 7699 9807

EUR: PEKAO S.A. nr: 38 1240 5527 1978 0010 7699 9748

 

Dominika Śliwińska - Dyrektor

tel. (48) 500 255 701; e-mail: dominika.sliwinska@krwinka.pl

 

Tomasz Grudziądz - Specjalista ds. Działalności Charytatywnej i Promocji Zdrowia

Współpraca z osobami fizycznymi i instytucjami w zakresie wszelkich działań charytatywnych oraz KAMPANII SPOŁECZNYCH. Kontakt z mediami.

tel. (48) 505 184 445; e-mail: tomasz.grudziadz@krwinka.pl

 

Natalia Bełdzińska – Specjalista ds. Działalności Charytatywnej i Wolontariatu

Współpraca z osobami fizycznymi i instytucjami w zakresie wszelkich DAROWIZN.

tel. (48) 512 672 308; e-mail: natalia.beldzinska@krwinka.pl

 

Anna Tomczyk - Specjalista ds. Działalności Charytatywnej oraz Promocji i Organizacji Wolontariatu

Współpraca z osobami fizycznymi i instytucjami w zakresie wszelkich DAROWIZN. 

tel. (48) 512 672 308; e-mail: anna.tomczyk@krwinka.pl

 

Anna Murzynowska - Specjalista ds. Pomocy Społecznej

Zapisy podopiecznych do Fundacji "Krwinka". SUBKONTA.

tel. (48) 690 456 305; e-mail: anna.murzynowska@krwinka.pl

 

Jacek Jankowski – Psycholog

Konsultacje i opieka psychologiczna: poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00. 

tel. (48) 663 061 337; e-mail: jacek.jankowski@krwinka.pl 

 

 

 Program e-pity Copyright 2020-2021 e-file sp. z o.o. sp. k.