Polityka prywatności

Polityka prywatności, obowiązująca w Fundacji „Krwinka”, ma zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych podopiecznych i ich rodzin, darczyńców, współpracujących oraz użytkowników strony internetowej fundacji: www.krwinka.org

 

Strona www.krwinka.org może w niektórych jej częściach używać plików cookies w celu tworzenia statystyk, które pozwalają na dokonywanie ulepszeń struktury i zawartości strony. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć opcję cookies.

 

Każda osoba kontaktująca się z Fundacją przez telefon, pocztę e-mail lub w inny sposób, przekazująca swoje dane osobowe, np.: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ma gwarancję, że Fundacja wykorzysta te dane tylko w trakcie bieżącej lub dalszej komunikacji z nią.

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania koniecznych rozliczeń w związku z jej zawarciem (art.6 ust.1 lit. b, lit c).

 

Dane mogą być wykorzystywane w pozostałych celach związanych z prowadzeniem przez Administratora działalności statutowej oraz promowania działalności statutowej, również ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ).

 

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w celu udzielania informacji, pomocy oraz realizacji umowy zawartej z Administratorem -  jest niezbędne.

 

 Przysługuje Państwu prawo:

  • dostępu do swoich danych,
  • ich zmiany lub usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem
  • wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
    gdy uznają państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Fundacja zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian w niniejszym tekście poprzez publikację nowej wersji na stronie www.krwinka.org

 

W przypadku wątpliwości, czy pytań w sprawie ochrony prywatności prosimy o kontakt poprzez e-mail: fundacja@krwinka.pl

 

Klauzula informacyjna - Korespondencja

Klauzula informacyjna - Podopieczni i ich Rodziny

Klauzula informacyjna - Darczyńca

Klauzula informacyjna - Podatnik

Klauzula informacyjna - Kontrahent

 Program e-pity Copyright 2020-2021 e-file sp. z o.o. sp. k.