Rodo

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływów danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”;

adres siedziby:  90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9;

adres e-mail:     fundacja@krwinka.pl

numer telefonu: +48 42 661 80 52;

NIP: 7291734146; REGON: 471279394;

Krajowy Rejestr Sądowy nr: 0000 165702; akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  XX Wydział Gospodarczy KRS.Program e-pity Copyright 2020-2021 e-file sp. z o.o. sp. k.