Start kampanii "Hematologia - poznaj choroby krwi"

"Żyjemy i pracujemy w bardzo ciekawych czasach, gdyż tak dynamicznego postępu w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego nie było od 50 lat." - mówi prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska.
 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach VI edycji kampanii "Hematologia - poznaj choroby krwi".
 
 
"Nowoczesne terapie w hematoonkologii mogą być w wielu chorobach realizowane w pełni ambulatoryjnie, czyli bez wykorzystywania zasobów klinicznych w ośrodkach referencyjnych, które są przygotowane do hospitalizacji i zajmowania się pacjentami z bardziej skomplikowaną chorobą lub w gorszym stanie. Wiele innowacyjnych leków można bowiem stosować doustnie, podskórnie albo w krótkich wlewach." - mówi prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
 
 
"Sytuacja pacjentów dotkniętych chorobami hematoonkologicznymi w ostatnich latach znacząco się poprawiła, nie oznacza to jednak, że nie pozostało nam już nic do zrobienia." - mówi Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
 
 
Eksperci biorący udział w kampanii opracowali artykuły m.in. na temat:
✅Ostrej Białaczki Szpikowej,
✅Nocnej Napadowej Hemoglobinurii,
✅Terapii CAR-T,
✅Współpracy hematologa i lekarza POZ,
✅Profilaktyki,
✅Krwi pępowinowej,
.... i wiele innych, wszystkie materiały znajdziecie na: eksperciozdrowiu.pl
 
 
Dziękujemy wszystkim Ekspertom, którzy postanowili podzielić się swoją wiedzą i Partnerom kampanii. 


Program e-pity Copyright 2020-2021 e-file sp. z o.o. sp. k.