Regulamin przekazywania darowizn

Regulamin przekazywania darowizn Przelewy 24 – PayPro S.A.
Fundacja Krwinka

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego Fundacji Krwinka (zwanej dalej „Serwisem”), dostępnym pod adresem: https://www.krwinka.org
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis i świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Fundacja Krwinka, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000165702, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 729 – 17 – 34 – 146; REGON: 471279394  (zwanej dalej jako „Fundacja”).

 3. Operatorem płatności online jest system Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887. Adres strony internetowej https://www.przelewy24.pl/ Użytkownikiem Serwisu  jest każda osoba, która z niego korzysta.

 4. Serwis internetowy działa w oparciu o technologię plików “cookies”. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane są m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Fundację są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.krwinka.org/polityka-prywatnosci

 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczanych w Serwisie należą, bądź przysługują Fundacji. Jakiekolwiek materiały, udostępnione za pośrednictwem Serwisu nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Fundacji, za wyjątkiem materiałów oznaczonych frazą „Do pobrania”, które mogą być pobrane i wykorzystane zgodnie z prawem.

 6. Każdy użytkownik Serwisu może kontaktować się z Fundacją kierując korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej : fundacja@krwinka.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, lub telefonicznie pod numerem: 42 661 80 52

 

Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik korzystający ze Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do przestrzegania jego postanowień.

 2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.

 3. Użytkownik ponosi koszty połączenia z Serwisem, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

 4. Fundacja poprzez Serwis umożliwia użytkownikowi korzystanie z następujących usług:

  a) zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez Fundację, dotyczącymi jej działań statutowych i aktualnych akcji pomocy Podopiecznym i potrzebującym oraz o bieżących projektach  i przedsięwzięciach, które Fundacja realizuje,

  b) kontaktowania się z Fundacją,

  c) dokonywania wpłat (darowizn) za pośrednictwem płatności online.

 5. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.

 6. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze.

 7. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Przelewy24 – PayPro S.A.  

 8. Szczegóły dokonywania transakcji można uzyskać pod adresem Regulamin - Przelewy24 pod linkiem:https://www.przelewy24.pl/regulamin

 9. Przekierowanie do Przelewy24 – PayPro S.A. następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

 10. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)

 11. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  internetowy przelew bankowy; karta kredytowa lub debetowa.

 12. Wykorzystanie znaków towarowych lub utworów graficznych objętych prawami autorskimi należącymi do Fundacji bez zgody Fundacji jest zabronione.

 13. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest łącznie:

  1) połączenie z siecią Internet;

  2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

  3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

 14. Fundacja wskazuje, że korzystanie z Serwisu jest uzależnione od właściwości sieci Internet i sprzętu komputerowego użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu.
 15. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej czy na tle orientacji seksualnej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 16. Fundacja w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. W przypadku niesłusznego zablokowania dostępu do opublikowanej treści, prosimy o kontakt na adres: fundacja@krwinka.pl w ciągu 7 dni od dnia blokady. Po upływie tego okresu, opublikowana treść może zostać bezpowrotnie usunięta przez Fundację.
 17. Wszelkie treści i komentarze Użytkownik Serwisu zamieszcza we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.


Program e-pity Copyright 2020-2021 e-file sp. z o.o. sp. k.